Sarajevo

FKS dodjeljuje priznanja zaslužnim filmskim radnicima

Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo, u svrhu izražavanja zahvalnosti pojedincima u Bosni i Hercegovini zaslužnim za razvoj kinematografije, na 13. sjednici od 29. novembra donio je zaključak da će se do kraja 2022. godine uručiti priznanja za dosadašnji rad i zalaganje u svim oblastima kinematografije.

Fondacija za kinematografiju: Digitalizacija kino-dvorana

Fondacija za kinematografiju Sarajevo ušla je u finalnu fazu kapitalnog projekta digitalizacije kino-dvorana u Federaciji BiH sa raspisivanjem međunarodnog tendera za nabavku opreme za sve lokalne zajednice koje su podržane na ovogodišnjem konkursu za komplementarne djelatnosti u kategoriji digitalizacije i prikazivanja.