A Man Called Otto

A Man Called Otto: Smijeh kroz suze

Piše: Sead Vegara U pitanju je bestseler švedskog spisatelja Frederika Backmana “A Man Called Ove“ iz 2012. koji je dobio svoju filmsku adaptaciju 2015. u režiji Hannesa Holma (Adam & Eva, 1997). Film koji baš i nije dopro do širokih narodnih masa, barem mimo matične zemlje, u Evropi više-manje, dok smo ga mi na Balkanu mogli pogledati posredstvom neke od lokalnih TV stanica.